İcra Takip İşlemleri

İcra Takip İşlemleri İcra takip prosedürleri kararın icrasına ve alacağın tahsiline ve dosyanın infazına kadar olan tüm prosedürleri ifade eder.  Haczedilen ve/ya da satılan malın türüne, yaşanan husumetlerin biçimine borçlu tarafın süreci uzatıp istememesine göre bir ( 1 ) günde bitebileceği gibi yılları da bulabilir. İcra dairesinde prosedürler çoğunlukla şikayet edilerek denetlendiği ( Resen Denetim …

İcra Takip İşlemleri Devamı »

silifke boşanma avukatı

Boşanma Nedenleri

Boşanma Nedenleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda özel ve genel nedenler olmak suretiyle iki başlık altında düzenlenmiştir. 1.BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ a) Zina       Eşlerden birinin, evlilik birliği devam ederken, karşı cinsten bir kişi ile isteyerek cinsi münasebette bulunması biçiminde tanımlanmaktadır.[i] Nişanlanmayla başlayan sadakat yükümlüğüne aykırılık teşkil eden zina, kanunumuzda özel boşanma nedenleri arasında; …

Boşanma Nedenleri Devamı »

Ön Alım Hakkı

ÖN ALIM HAKKI    Kanundan doğan önalım hakkı ve kontrattan doğan önalım hakkı olarak ikiye bölmektedir. Kanundan doğan önalım hakkı, 4721 rakamlı Türk Medeni Yasayı’nun 732, 733 ve 734. maddelerinde tertip edilmiş olup taşınmaz mülkiyetinin yasadan doğan kısıtlamalarından biridir. Kontrattan doğan önalım hakkı ise, 6098 rakamlı Türk Borçlar Yasayı 237-242 kararları ile Türk Medeni Yasayı …

Ön Alım Hakkı Devamı »

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI  15 Yıl Çalışma 3600 Gün Prim İle Kıdem Tazminatına Hak Kazanma      Bu yazımızda 15 yıl çalışma ve 3600 prim gününü doldurma şartıyla kıdem tazminatına hak kazanmak için neler yapılması gerektiğini sırasıyla inceleyeceğiz. 1475 sayılı İş Kanunu, şuan geçerli olmasa da aynı kanunun 14. maddesi kıdem tazminatı ilişkin olup hala geçerliliğini …

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI Devamı »

İşçi Hangi durumlarda Haklı Sebeplerle İş Sözleşmesini Feshedebilir?

4857 Rakamlı İş Yasanın 24. Maddesi emekçinin hangi vaziyetler karşısında belli veya bilinmeyen iş sözleşmesini feshedebileceğini genel olarak ortaya koymakla birlikte, yerleşik Yargıtay içtihatları da bu mevzu da kapsamlı bilgileri bize sunmaktadır. 24. Madde haklı nedenle feshi 3 ana başlık altında tertip etmiştir. Bu başlıklar: 1- Sıhhi Nedenler veya başka diğer işçilerden bulaşıcı ve işi …

İşçi Hangi durumlarda Haklı Sebeplerle İş Sözleşmesini Feshedebilir? Devamı »

İşveren sizi Haksız Yere İşten mi çıkardı?

    Haksız Yere İşten Çıkarılma İşçinin  haksız yere işten çıkarılması nedeni ilk akla gelen alacak;  kıdem ve ihbar tazminatıdır. Fakat bunların yanında, ihbar tazminatının 3 katı, kötü niyet tazminatı da istenebilir. Kötü niyet tazminatının istenmesi, emekçinin öteki haklarını istemesine mani değildir. İş yasamızın yanı sıra Deniz iş yasayı ve Borçlar Yasamızda da bu husus …

İşveren sizi Haksız Yere İşten mi çıkardı? Devamı »

Ön Alım Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi

T.C.YARGITAY14. HUKUK DAİRESİE. 2018/1272K. 2018/5005T. 3.7.2018  ( Davacının Dayandığı Pay Elbirliği Mülkiyetine Konu Olduğundan Davanın Tereke Adına Açıldığı Gözetilerek Davada İştirakin Sağlanması Gerektiği – Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesine Dair Kararın Tapu Kaydına Yansıtılması İçin Davacı Tarafa Uygun Bir Süre Verilmesi Gerektiği/Aksi Halde TMK’nun 640. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği ) * ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ  ( Önalım …

Ön Alım Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi Devamı »

Yoksulluk Nafakası

 Hakim Yalnızca Kanuna Uygun Olarak mı Karar verir? Hakkaniyete Uygun olarak verilen kararlarda Adil Kararlar Değil midir? Yoksulluk nafakası ile ilgili Geçtiğimiz günlerde, Ankara 5. Aile Mahkemesi tarafından bir boşanma davasına dair olarak yapılan yargılama sonucunda, ‘Süreli Nafaka’ yönünde önemli bir karara imza atıldı. Mevcut yargılamada taraflar eşit kusurlu olarak kabul edilerek, lehine yoksulluk nafakasına …

Yoksulluk Nafakası Devamı »

Nişan Hediyelerinin İadesi Hakkında Tazminat Talebi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1159 K. 2018/11427 T. 13.11.2018 * NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ İSTEMİNE DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( Tarafların Nişandan Sonra Düğün Yaparak Gayri Resmi Şekilde Uzun Süre Bir Arada Yaşadıklarının Anlaşıldığı/Olayda Nişanlılığa Dair Aile Hukuku Kapsamında Korunacak Bir Birliktelik Söz Konusu Olmadığı – Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Haksız Fiil Olarak Nitelendirileceği/Taraflar Arasındaki İlişkinin …

Nişan Hediyelerinin İadesi Hakkında Tazminat Talebi Devamı »

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması(HAGB) Kararı Verilmesi Halinin Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Anayasa mahkemesi, devlet görevlilerinin kişilere yönelik suç oluşturan eylemlerine, yargılama sonucunda Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması(HAGB) kararı verilmesini, vatandaşların maruz kaldığı kötü muamele sebebiyle müracaatçı açısından herhangi bir yaptırıma hükmedilmediği biçiminde yorumlamaktadır. Anayasa mahkemesi, somut olayda yargılama sonucu kamu görevlileri ile ilgili bir disiplin cezası da uygulanmamış ise, bu hususu HAGB beraber değerlendirerek, tahkikatının etkinliğinin sağlanmasının …

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması(HAGB) Kararı Verilmesi Halinin Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi Devamı »