silifke miras avukatı

Silifke Miras Avukatı Av. Bahar UÇAR  Miras Davası ile ilgili,

  • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
  • Vasiyetname ve mirasçı belirleme sözleşmesi düzenleme,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
  • Tereke ile ilgili birçok belirleme, defter tanzimi ve taksim davaları,
  • Mirasta tenkis davası,
  • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
  • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku prosedürlerine karşı iptal davaları,
  • Mirasçıların miras isteğine ya da reddine (reddi miras) dair birçok dava, ayrıntılı bilgiler için arayınız