silifke boşanma avukatı

Silifke Boşanma Avukatı & Av.Sultan Bahar UÇAR,  Mersin Silifke Avukat ve Hukuki Danışmanlık Büromuzda Boşanma Davaları ile ilgili olarak bilinmesi gerekenler;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenleri özel ve genel nedenler olmak suretiyle iki başlık altında düzenlenmiştir. Boşanmada yargılama,  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.

Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir. Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar. Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar. Çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Aile Hukuku İçerisindeki Faaliyet Alanlarımız
  • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
  • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
  • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
  • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
  • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
  • Evlenmenin butlanı davası,
  • Medeni hukuk alanına giren  diğer tüm konularda hizmet vermektedir..
  • İş yeri iletişim bilgilerimize ulaşmak için google haritaları kullanmak için tıklayınız..

Medeni Hukuku alanını ilgilendiren Boşanma Davalarında, Müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini, saygı ve iş kuralları çerçevesinde, profesyonel olarak savunarak kaliteli hizmet vermek için Silifke Boşanma Avukatı Av.Sultan Bahar UÇAR’ı Ayrıntılı bilgiler için arayabilirsiniz.  Telefon