icra takip işlemleri

Silifke Ticaret Avukatı Av.Bahar UÇAR Ticaret Hukuku  ile ilgili,

  • Ticari İsimler- Ticaret Sicili- Ticari Defterler
  • Ticari İş ve Ticari Yargı
  • Haksız Rekabet ve Cari Hesap
  • Anonim Şirket-İlkeler ve Esas Sözleşmesi
  • Anonim Şirket Organları
  • Anonim Şirketlerde Pay ve Pay Sahipliği ve Sona ermesi
  • Komandit Şirket- Adi Şirket- Kollektif Şirketler
  • Kıymetli Evrak Hukukuna Giriş ve Kambiyo Senetleri
  • Poliçe- Bono (Emre Yazılı Senet)- Çek, Ayrıntılı bilgiler için arayınız.