Hakimin Kararından dolayı Hazine Aleyhine Tazminat

Hakimin Kararından dolayı Hazine Aleyhine Tazminat

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2016/12-2349 K. 2018/555 T. 28.3.2018 * HAKİMİN KARARINDAN DOLAYI HAZİNE ALEYHİNE TAZMİNAT ( Hâkimin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı İle Bunların Gerçekleştirilmesine Yönelik Teminatlar Hâkimlerin Keyfî Davranabilecekleri İstedikleri Şekilde Karar Verebilecekleri ve Bu Kararlardan da Sorumlu Olmayacakları Anlamına Gelmemekle Birlikte Somut Olayda HMK’nun 46. Maddesinde Sayılan Sebeplerden Hiçbirisinin Mevcut Olmadığı Açılan İhalenin Feshi …

Hakimin Kararından dolayı Hazine Aleyhine Tazminat Devamı »